Lai Thai

Rue du Gothard 11

1225 Chêne-Bourg

Sawasdee

Av. Cardinal-Mermillod 24

1227 Carouge